Nieuwe Convenant Waarderpolder in voorbereiding

 In Nieuws

Bedrijvenpark Waarderpolder wil zich verder ontwikkelen tot modern, duurzaam en ‘smart’ bedrijventerrein. Daarvoor werken Gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) nauw samen via een ‘Convenant Waarderpolder Samen Doen’. Dankzij de samenwerking is het gelukt om innovaties en collectieve voorzieningen in de Waarderpolder van de grond te krijgen. Zo is de Waarderpolder een van de grootste Bedrijven Investeringszones van Nederland. De huidige, meerjarige Convenant loopt af. Er wordt gewerkt aan een nieuw Convenant voor de periode 2021-2025. Daarin worden onder meer afspraken vastgelegd over woningbouw in de Waarderpolder, circulaire economie, bereikbaarheid en onderhoud. Na de zomer zullen binnen de Waarderpolder de wensen van het bedrijfsleven worden geïnventariseerd en zullen gemeente en IKH hun besprekingen voeren, alles gericht op een nieuwe convenant per 1 januari 2021.

Speerpunten IKH

Meer nieuws

Geef een reactie

*

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken